Protecția datelor cu caracter personal (GDPR)

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ELIXIR TRAVEL SRL - Agentia de turism ELIXIR TRAVEL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
ELIXIR TRAVEL SRL – Agentia de turism ELIXIR TRAVEL, reprezentata prin Lungu Loredana –Director Agentie, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal: numele si prenumele, sexul, data nasterii, cetatenia, semnatura, nr. telefon/fax, adresa, e-mail, date bancare, imagine, voce, cod numeric personal, seria si numarul actului de identitate/pasaportului prin mijloace automatizate/manuale, destinate ofertarii sau furnizarii de servicii hoteliere si de turism.
Scopul colectării datelor este promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice si promovarii ofertelor prin mijloace de marketing.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare transmiterii ofertelor produse turistice ELIXIR TRAVEL  prin mijloace de marketing. Refuzul dvs. determină imposibilitatea transmiterii/receptionarii ofertelor/produselor turistice ELIXIR TRAVEL
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai personalului  ELIXIR TRAVEL SRL – Agentia de turism ELIXIR TRAVEL pentru indeplinirea atributiilor lor de serviciu.
 
ELIXIR TRAVEL utilizeaza datele cu caracter personal pentru :prelucrarea comenzilor turistilor in vederea ofertarii si realizarii produselor turistice in tara si in strainatate, finalizarea comenzilor, contractelor,documentelor fiscale  si tuturor categoriilor de documente de calatoriei ,operatiuni de plati/incasari on-line, solutionarea cererilor,intrebarilor sau reclamatiilor clientilor,contactarea clientilor (prin posta,e-mail,fax,telefon sau alte mijloace de comunicare),inregistrarea informatiilor despre clienti in vederea oferiri politicilor de reduceri si fidelizare,transmitere datelor cu caracter personal partenerilor contractuali si altor furnizori de servicii turistice,interni si externi in scopul rezervarii si prestarii serviciilor solicitate de clienti.

Orice informatie furnizata de clientul ELIXIR TRAVEL in calitate de turist, prin acordul sau exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului si/sau semnarea contractului cu turistul,va fi considerata si va reprezenta consimtamantul sau expres ca datele sale personale sa fie folosite de ELIXIR TRAVEL SRL – Agentia de Turism ELIXIR TRAVEL in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare(art 12), la date cu caracter personal(art.13), de intervenţie asupra datelor(art 14),dreptul de opozitie (art 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale(art.17) precum şi dreptul de a vă adresa justiţiei(art18).
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la ELIXIR TRAVEL SRL, Ploiesti, str. Ctin Dobrogeanu Gherea nr 1 B bl E parter sau la email office@elixirtravel.ro. La aceleasi date de contact ne puteti notifica si in cazul in care doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate,corectate sau scoase din baza de date precum si sa fiti informat asupra modului de administrare a acestor date.

Observaţie:
Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.